preskoči na sadržaj
Projekti

 

NAZIV AKTIVNOSTI

DANI HRANE

CILJEVI

 • kroz igru i istraživanje  razvijati pravilan odnos prema hrani i važnosti voća u prehrani učenika

NAMJENA

 • poticati zdravu i raznovrsnu  prehranu kod učenika

NOSITELJI

 • učiteljice 1-ih razreda Iva Kovačić Koruga, Mirna Turniški, Marija Mišurac, Vesna Makarić, Tanja Resman)
 • učiteljice boravka Marijana Delač, Ljiljana Frigan Perko, Iva Petrinić, Marijana Jurić

NAČIN REALIZACIJE

 • istraživanja,  razgovor, rad na tekstu,  pripovijedanje, objašnjavanje, demonstracija, crtanje, pisanje, vizualno opažanje, reprodukcija, praktični rad, izrada plakata, igrokaz, ples, konzumacija pripremljenih zdravih obroka

VREMENIK

 • listopad ( Dan jabuka i Dan zahvalnosti za plodove zemlje )

TROŠKOVNIK

 • troškovi radnog materijala. papir, ljepilo…

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • prezentacija rješenja problemskog zadatka , izrada grafikona za najdraže voće
 • izložba radova – straničnika
 • prezentacija uradaka i izvješće na školskoj internetskoj stranici

 

NAZIV AKTIVNOSTI

IGRAMO SE I VJEŽBAMO, MOZAK RAZVIJAMO

CILJEVI

 • razvoj fine motorike prstića i koordinacije tijela, povećati fizičku aktivnost koja utječe na zdravlje učenika

NAMJENA

 • razvijati finu motoriku radi učenja pisanja slova i brojki
 • igre će poslužiti za bolju pripremljenost pri obradi zadataka u prvom razredu, poticati bolju koncentraciju u radu i razmišljanje

NOSITELJI

 • učiteljice u nastavi i boravku
 • učenici 1-ih razreda

NAČIN REALIZACIJE

 • igranje igara s pomoću predmeta (preuzete iz programa NTC sustav učenja)
 • igre za gibanje tijela (preuzete iz programa Brain Gym)
 • povezivanje simbola i pojmova
 • igranje igara poput skakanje u vreći, žabe na lopoču, preskakanje konopa, balon

VREMENIK

 • tijekom nastavne godine – petak dan za vježbu i igru i Dan sporta

TROŠKOVNIK

 • besplatno

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • prikaz igara na Dan otvorenih vrata i poticanje roditelja, prijatelja, susjeda na svakodnevno vježbanje, primjena tolerantnog i sportskog navijanja

NAZIV AKTIVNOSTI

PRIČAJ MI PRIČU

CILJEVI

 • razvijati pozitivan stav prema čitanju
 • osvijestiti važnost čitanja

NAMJENA

 • poticati čitalačke navike, bogaćenje rječnika, bolje razumijevanje pročitanog teksta
 • stvaranje zanimanja i razvoja potrebe za čitanjem

NOSITELJI

 • učiteljice i učenici 1-ih razreda, učiteljice boravka

NAČIN REALIZACIJE

 • svakodnevno čitanje 10- 15 minuta, čitanje naglas u školi i kod kuće, slušanje priče
 • gosti čitači u razredu ( učenici 4-ih i 5-ih razreda) radionica sa školskom knjižničarkom, izrada slikovnica i slikopriča, susret s književnicima, literarni i likovni natječaji čitanje, slušanje, razgovor, opisivanje i objašnjavanje
 • izrada kutka za razmjenu slikovnica, dječjih tiskovina i knjiga

VREMENIK

 • tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK

 • sredstava će se nabavljati u dogovoru s roditeljima

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • izrada plakata i slikovnica, rješavanje radnih listića
 • likovni i literarni radovi
 • izvješće na školskoj internetskoj stranici

 

NAZIV AKTIVNOSTI

GO LUKA - PRIHVATIMO RAZLIČITOSTI

CILJEVI

 • poticanje i prihvaćanje različitosti , suradnja među učenicima, promicanje solidarnosti u školi

NAMJENA

 • druženje i poticanje novih prijateljstava

NOSITELJI

 • Vesna Matijević Knez, Tanja Dejanović Šagadin – COO Goljak, Ivona Primorac -  Osnovna škola Luka, Sesvete

NAČIN REALIZACIJE

 • online radionice u COO Goljak i OŠ Luka, druženje i rad preko ZOOM-a

VREMENIK

 • tijekom 1. i 2.polugodišta, 3-4  susreta

TROŠKOVNIK

 • troškovi prijevoza javnim gradskim prijevozom, troškovi papira plakati , flomastera, tempera

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • izlaganje radova učenika na školskoj internetskoj stranici ili na vidnom mjestu u školi

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

ČITAM I STVARAM PRIČU

CILJEVI

 • razvijati pozitivan stav prema čitanju
 • osvijestiti važnost čitanja
 • kreativan pristup stvaranju i pisanju priča

NAMJENA

 • poticati čitalačke navike, bogaćenje rječnika, bolje razumijevanje pročitanog teksta
 • stvaranje zanimanja i razvoja potrebe za čitanjem
 •  poticanje kreativnosti

NOSITELJI

 • učiteljica Ivona Primorac i učenici 2 c. razreda, učiteljica boravka

NAČIN REALIZACIJE

 • svakodnevno čitanje 10- 15 minuta, čitanje naglas u školi i kod kuće, slušanje priče, zajedničko stvaranje i pisanje priča
 • gosti čitači u razredu , roditelji, bake, djedovi…radionica sa školskom knjižničarkom, izrada slikovnica i slikopriča, susret s književnicima, literarni i likovni natječaji čitanje, slušanje, razgovor, opisivanje i objašnjavanje
 • izrada kutka za razmjenu slikovnica, dječjih tiskovina i knjiga

VREMENIK

 • tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK

 • sredstava će se nabavljati u dogovoru s roditeljima

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • izrada plakata i slikovnica, rješavanje radnih listića
 • likovni i literarni radovi
 • izvješće na školskoj internetskoj stranici

 

NAZIV AKTIVNOSTI

OLIMPIJADA ZDRAVLJA

CILJEVI

 • osvještavanje važnosti tjelesne aktivnosti i uočiti negativne posljedice nezdravih navika
 • proširivanje sadržaja PiD-a na temu Zdravlje
 • upoznavanje različitih sportova i aktivnosti s ciljem poticanja zdravog stila

NAMJENA

 • osvijestiti važnost tjelesnog, mentalnog i dentalnog zdravlja
 • upoznati različite načine prevencije zdravlja
 • usvojiti zdrave navike za cilj poticanja zdravog načina života

NOSITELJI

 • učiteljice i učenici 2-ih razreda, zdravstveni djelatnici, studenti Medicinskog fakulteta, medicinska sestra

NAČIN REALIZACIJE

 • istražuju o olimpijskim igrama, sportovima, zdravlju, mentalnom zdravlju
 • pripremaju osobni program zdravog života
 • svakodnevne vježbe za um i tijelo
 • sudjeluju u školskim olimpijskim i paraolimpijskim igrama
 • uče pravilno oprati zube

VREMENIK

 • tijekom drugog polugodišta

TROŠKOVNIK

 • sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

 • izrada plakata i slikovnica; rješavanje radnih listića, foto-zapis
 • likovni i literarni radovi; usmena i pismena provjera; izrada panoa

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

ISTRAŽUJEM ZANIMLJIVOSTI, OBLJETNICE, VAŽNI DATUMI

CILJEVI

 • obilježiti važne datume

NAMJENA

 • proširiti sadržaje Prirode i društva, snalaženja u vremenu
 • upoznati zanimljivosti vezane uz važne datume
 • obilježiti obljetnice rođenja znamenitih ljudi, važnih događaja, zaštite prirode i živog svijeta

NOSITELJI

 • učiteljice i učenici 2-ih razreda

NAČIN REALIZACIJE

 • istražuju o važnim datumima, zašto se obilježavaju
 • pronalaze važne datume na kalendaru

VREMENIK

 • tijekom prvog i drugog polugodišta

TROŠKOVNIK

 • sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • izrada plakata ,rješavanje radnih listića, foto-zapis
 • likovni i literarni radovi; izrada panoa

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

PRIČAONICA U KNJIŽNICI KAO POTICAJ ČITANJU – BAJKAONICA, 1. i 2. razredi

CILJEVI

 • poticati učenike na kreativno čitanje i pisanje, od ideje do gotove priče kao predloška za likovno i dramsko izražavanje
 • senzibilizirati učenike za pisanu riječi i kvalitetan odnos prema knjizi i verbalnom izričaju

NAMJENA

 • razvijati čitateljske sposobnosti i međusobnu komunikaciju
 • razvijati estetske vrijednosti u pisanom, likovnom i dramskom izričaju

NOSITELJI

 • učiteljice i učenici 1-ih i 2-ih razreda, školske knjižničarke

NAČIN REALIZACIJE

 • čitanje i slušanje čitanog
 • razgovor o doživljajima koje je pobudila pročitana priča

VREMENIK

 • tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK

 • potrošni materijal po potrebi

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • međusobna ocjena učeničkih radova i izložba u školskoj knjižnici

 

NAZIV AKTIVNOSTI:

VRIJEME PROLAZI

CILJEVI

 • objašnjava važnost organiziranja i snalaženja u vremenu
 • mjeri vrijeme urom i/ili štopericom, procjenjuje i mjeri trajanje svakodnevnih i ostalih životnih aktivnosti
 • uspoređuje i reda događaje koji su se dogodili tijekom sata, dana, tjedna, mjeseca i godine
 • služi se kalendarom
 • objašnjava organiziranost vremena u godini, navodi mjesece u godini, broj dana u pojedinim mjesecima i svoj datum rođenja
 • upisuje i planira događaje (rođendane, blagdane i sl.) u dnevni, tjedni, mjesečni i godišnji raspored i/ili vremensku crtu

NAMJENA

 • približiti učenicima važnost organiziranja vlastitog vremena i snalaženja u vremenu te mjerenje vremena na satu i kalendaru kroz praktičan rad, timske oblike rada i igru u svom okruženju i online

NOSITELJI

 • učiteljice i učenici 2-ih razreda

NAČIN REALIZACIJE

 • napraviti osobni model sata/ure s kazaljkama 
 • dizajnirati stranicu mjeseca za razredni kalendar-
 • napraviti svoj tjedni plan korištenja vremena (jelo, rad, igra, druženje, odmor) 
 • oslikati svoj datum rođenja (minijatura) 
 • igrati igru ,,Mati, mati koliko je sati?'' (ili drugu ,,vremensku'' igru) te online igre za uvježbavanje sadržaja
 • izborni sadržaji: poticaj i stvaranje po osobnom izboru na temu vremena.

VREMENIK

 • tijekom prvog i drugog polugodišta

TROŠKOVNIK

 • sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • izrada plakata ,rješavanje radnih listića, foto-zapis, izrada kalendara i ure,
 • likovni i literarni radovi; izrada panoa
 • vrednovanje kao učenje- izlazne kartice, 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

PRIČAONICA U KNJIŽNICI KAO POTICAJ ČITANJU – BAJKAONICA, 1. i 2. razredi

CILJEVI

 • poticati učenike na kreativno čitanje i pisanje, od ideje do gotove priče kao predloška za likovno i dramsko izražavanje
 • senzibilizirati učenike za pisanu riječi i kvalitetan odnos prema knjizi i verbalnom izričaju

NAMJENA

 • razvijati čitateljske sposobnosti i međusobnu komunikaciju
 • razvijati estetske vrijednosti u pisanom, likovnom i dramskom izričaju

NOSITELJI

 • učiteljice i učenici 1-ih i 2-ih razreda, školske knjižničarke

NAČIN REALIZACIJE

 • čitanje i slušanje čitanog
 • razgovor o doživljajima koje je pobudila pročitana priča

VREMENIK

 • tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK

 • potrošni materijal po potrebi

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • međusobna ocjena učeničkih radova i izložba u školskoj knjižnici

 

NAZIV AKTIVNOSTI

KLOKAN BEZ GRANICA

CILJEVI

 • popularizacija matematike te poticaj učenika za nastavak matematičkog obrazovanja

NAMJENA

 • izgraditi pozitivan stav učenika prema matematici

NOSITELJI

 • učiteljice matematike, učenici 2.-8- razreda

NAČIN REALIZACIJE

 • priprema i realizacija međunarodnog matematičkog natjecanja ‘Klokan bez granica’

VREMENIK

 • tijekom 2. polugodišta

TROŠKOVNIK

 • potrošni materijal

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • sudjelovanje na natjecanju, motivacija za daljnji rad i napredovanje
 • izvješće na školskoj internetskoj stranici

 

NAZIV AKTIVNOSTI

“RAZLISTAJ SE”, 3. razredi

CILJEVI

 • razviti pozitivan stav prema čitanju i pisanju
 • osvještavanje važnosti čitanja
 • njegovanje kulture čitanja i pisanja
 • poticanje čitalačkih navika, bogaćenje rječnika, bolje razumijevanje pročitanoga
 • stvaranje zanimanja i razvoja potrebe za čitanjem i pisanim izražavanjem misli i osjećaja
 • razvoj jezično-komunikacijskih sposobnosti pri govornoj i pisanoj uporabi jezika

NAMJENA

 • ostvariti vezu s raznim književnim vrstama
 • izlaganje učenika raznim medijima
 • spoznati, doživjeti i iskazati doživljaj pročitanoga stilski i sadržajno blisko učenicima

NOSITELJI

 • Jasminka Pizzitola, , Arijana Piškulić Marjanović, Barbara Jajčanin, Zdravka Hladki, učenici 3-ih razreda

NAČIN REALIZACIJE

 • -suradnja s knjižničarkama u GK Sesvete i Selčina, sa školskom knjižničarkom
 • -svakodnevno 10-15 min čitanja naglas u školi, kod kuće
 • -listaju i čitaju zaboravljene knjige, dječje časopise
 • sudjeluju u literarnim natječajima
 • pišu osvrte s kritikama i pohvalama o pročitanom
 • pišu sastavke, pisma, pjesme
 • čitalačke radionice u suradnji sa školskim knjižničarkama kao dio projekta

VREMENIK

 • tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK

 • besplatno

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • izrada plakata, slikopriča, stripova, slikovnica; rješavanje radnih listića, foto-zapis
 • likovni i literarni radovi; usmena i pismena provjera; izrada panoa
 • vrednovanje izlaznim karticama
 • literarni natječaji

 

NAZIV AKTIVNOSTI:

U ŠETNJI S MATOM LOVRAKOM, 3.razredi

CILJEVI

 • upoznati život i rad Mate Lovraka
 • upoznati prošlost zavičajne regije Velikog Grđevca
 • shvatiti vrijednost očuvanja kulturne baštine naših predaka za naše potomke

NAMJENA

 • istražuju, prikupljaju podatke i izvješćuju o životu Mate Lovraka
 • uspoređuju način života djece, učenika i ljudi u bližoj i daljoj prošlosti, sadašnjosti, predviđaju budućnost, raspravljaju o prednosti života prije i sada
 • uspoređuju predmete, vozila, način odjevanja i obuvanja, prehranu nekad i sada
 • raspravljaju i zaključuju što je bilo bolje prije, a što su prednosti života sada
 • raspravljaju o problemima djece u književnim djelima M.Lovraka, predlažu rješenja
 • bolje razumijevanje načina života naših predaka
 • prikazivanje vremena događaja, života ljudi na lenti vremena

NOSITELJI

 • Jasminka Pizzitola, Arijana Piškulić Marjanović, Barbara Jajčanin, Zdravka Hladki, učenici 3-ih razreda

NAČIN REALIZACIJE

 • posjet knjižnicama
 • poludnevni izlet u Veliki Grđevac
 • posjet lokomotivi na Glavnom kolodvoru
 • čitanje književnih djela Mate Lovraka

VREMENIK

 • tijekom prvog i drugog polugodišta

TROŠKOVNIK

 • sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima
 • poludnevni izlet u Veliki Grđevac, troškovi prijevoza, vodiča, ulaznice, ručka-oko 200 kn

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • izrada plakata i slikovnica; rješavanje radnih listića, foto-zapis
 • likovni i literarni radovi; usmena i pismena provjera; izrada lente vremena

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

PRIJATELJSTVO

CILJEVI

 • ostati u kontaktu s prijateljima koji su otišli iz razreda u Njemačku i Poljsku
 • usporediti školstvo i kulturu (običaje) u Njemačkoj, Poljskoj i Hrvatskoj

NAMJENA

 • razvijati prijateljstva i međusobnu komunikaciju

NOSITELJI

 • učenici 4.a razreda, učenici u Njemačkoj i Poljskoj, učiteljica Zlatka Zubak

NAČIN REALIZACIJE

 • usvojiti i njegovati temeljne ljudske vrijednosti: prijateljstvo, pravednost, suosjećajnost
 • razvijati komunikacijske, intelektualne i socijalne vještine
 • razumjeti svoje potrebe i potrebe drugih
 • jačati kompetencije internetske komunikacije
 • upoznati i proširiti znanje o drugim zemljama i njihovim kulturama, školstvu
 • ponoviti i proširiti znanje o opasnostima na Internetu

VREMENIK

 • tijekom godine

TROŠKOVNIK

 • besplatno

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • izvješće na školskoj internetskoj stranici

 

NAZIV AKTIVNOSTI

VEČER MATEMATIKE (ovisno o epidemiološkim uputama)

CILJEVI

 • usvojiti temeljna matematička znanja i vještine te ih primjenjivati u životu
 • razviti pozitivan odnos prema matematici i svijest o vlastitom matematičkom umijeću
 • pronaći najbolja matematička rješenja
 • aktivno sudjelovati u rješavanju zadataka zajedno sa roditeljima
 • preispitati matematičko znanje
 • steći temelje za cjeloživotno učenje i nastavak matematičkog obrazovanja
 • popularizacija matematike te poticaj učenika za daljnje matematičko obrazovanje

NAMJENA

 • uočiti pravilnosti vezane uz brojeve, njihove zapise i računske operacije te ih primjenjivati
 • primijeniti matematičke pojmove i postupke u različitim kontekstima, postaviti i analizirati problem, isplanirati njegovo rješavanje odabirom odgovarajućih matematičkih pojmova i postupaka, riješiti ga te interpretirati i vrednovati rješenje i postupak
 • sudjelovati u zabavnim aktivnostima otkrivajući često zaboravljenu - zabavnu stranu matematike
 • izgraditi pozitivan stav učenika prema matematici

NOSITELJI

 • učiteljice matematike i učiteljice razredne nastave, učenici od 2. do 8. razreda

NAČIN REALIZACIJE

 • zabavne aktivnosti u obliku radionica
 • različiti zadaci pri rješavanju matematičkih problema

VREMENIK

 • prosinac

TROŠKOVNIK

 • potrošni materijal

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • anketa roditelja
 • vrednovanje i usporedba s rezultatima ostalih učenika koji su radili u projektu, izvješća na roditeljskim sastancima, slanje dojmova, zaključaka i fotografija u HMD
 • popularizacija matematike te poticaj učenika za nastavak matematičkog obrazovanja

 

NAZIV AKTIVNOSTI

LIDRANO

CILJEVI

 • popularizacija umjetničkog stvaralaštva (pisanja, recitiranja i dramskog izražaja)

NAMJENA

 • poticanje izgradnje pozitivnog stava učenika prema pisanoj riječi

NOSITELJI

 • ravnateljica, učiteljice hrvatskog jezika, učitelji i učenici

NAČIN REALIZACIJE

 • priprema i realizacija natjecanja LIDRANO- Gradske četvrti Sesvete

VREMENIK

 • siječanj

TROŠKOVNIK

 • troškovi za materijal

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • motivacija učenika za daljnji rad i napredovanje

 

NAZIV AKTIVNOSTI:

EKIPNA MATEMTIČKA NATJECANJA

CILJEVI:

 • popularizirati grupni oblik nastave i učenja matematike
 • kod učenika jačati osjećaj odgovornosti, samopouzdanje, razvijati toleranciju i komunikacijske vještine (verbalne i neverbalne), razvijati socijalno ponašanje
 • stvoriti atmosferu oslobođenu straha te olakšati učenicima iznošenje problema pri razumijevanju
 • aktivnim dijalogom  u grupi stjecati i provjeravati spoznaje i tako ih duže pamtiti
 • produbljivati matematičko mišljenje učenika i osposobljivati ih za osmišljavanje i rješavanje raznih praktičnih problema
 • povećati suradnju među učiteljima

NAMJENA:

 • naučiti matematički se izražavati, iznositi stavove i ideje
 • razviti vještinu pisanja, čitanja i uspoređivanja matematičkih pojmova i koncepata
 • razviti sposobnosti i vještine rješavanja osnovnih matematičkih problema
 •  osposobljavati za apstraktno mišljenje, logičko zaključivanje i precizno formuliranje pojmova
 • razvijati osjećaj odgovornosti i kritičnosti prema svome i tuđem radu
 • razvijati sposobnost za samostalno i timsko učenje, odgovornost za rad, točnost, urednost, sustavnost, preciznost i konciznost u pisanom i usmenom izražavanju
 • osposobiti učenike za sudjelovanje na raznim natjecanjima iz matematike

NOSITELJI:

 • učiteljice matematike od 5. do 8. razreda i učiteljice razredne nastave od 3. do 4. razreda, ratna matematička društva …
 • aktivnost je namijenjena učenicima nadarenim za matematiku od 3. do 8. razreda

NAČIN REALIZACIJE:

 • izvanučionička nastava- Slatina, Tuhelj, Koprivnica, Pula, Gimnazija Lucijana Vranjanina- Zagreb
 • rad u skupinama, ekipe učenika svrstanih u kategorije po uzrastu se natječu u timskom rješavanju zadataka

VREMENIK:

 • tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK:

 • troškovi fotokopiranja zadataka, troškovi prijevoza, kotizacije za sudjelovanje

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

 • sustavno praćenje, bilježenje zapažanja i analiziranje učenikovih postignuća, napredovanja, interesa i sposobnosti za ostvarivanje postavljenih ciljeva
 • postignuti rezultati na ekipnom natjecanju, anketno ispitivanje učeničkih interesa, motivacije i očekivanja
 • izvješće na školskoj internetskoj stranici

 

NAZIV AKTIVNOSTI

LIJEPOM NAŠOM

CILJEVI

 • stjecati znanja o domovini: brežuljkasti zavičaj , primorski zavičaj, nizinski zavičaj, gorski zavičaj

NAMJENA

 • istraživati i izrađivati vlastite prezentacije o dogovorenom području
 • koristiti multimedijalne sadržaje
 • povezivati nastavne sadržaje sa svakodnevnim životom
 • proširiti znanje o prošlosti i sadašnjosti različitih dijelova Republike Hrvatske
 • usvajati potrebna kulturna, uljudbena, socijalna, ekoloških, komunikacijska znanja, navike i ponašanja

NOSITELJI

 • učiteljice, učenici 4-ih razreda, njihovi roditelji, bake i djedovi

NAČIN REALIZACIJE

 • Lijepom našom: brežuljkasti zavičaj , primorski zavičaj, nizinski zavičaj, gorski zavičaj
 • škola, Gradska knjižnica Sesvete, Narodno sveučilište Sesvete, Oroslavlje, ŠUP Crikvenica i Muzej Prigorja
 • izvanučionička nastava, analiza, demonstracija, fotografiranje

VREMENIK

 • tijekom godine

TROŠKOVNIK

 • troškovi prijevoza i vodiča

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • radna mapa - analiza prikupljenih materijala, razgovor o novostečenom znanju i iskustvu; izložba, izvješće na roditeljskom sastanku

 

NAZIV AKTIVNOSTI

MISLI ZELENO

CILJEVI

 • razviti svijest o energetskoj efikasnosti i uštedi resursa i svijest o zaštiti okoliša
 • razviti saznanja o tehničkim i prirodnim znanostima
 • razviti motoričke vještine i usvojiti radne navike te izgraditi pozitivni stav prema okolišu

NAMJENA

 • primjenom raznih aktivnosti osvijestiti značaj upravljanja resursima
 • samostalno oblikovati modele od različitih materijala
 • povezati funkcionalnost i estetiku u oblikovanju modela
 • razvijati preciznost i sustavnost pri izradi
 • prikupiti i analizirati podatke putem Interneta, stručne literature i tiska
 • definirati i istražiti izvore energije

NOSITELJI

 • učiteljice i učenici 4-ih razreda, roditelji, djelatnici škole, djelatnici Parka izuma

NAČIN REALIZACIJE

 • posjetiti Park izuma
 • izraditi modele koji koriste različite oblike energije (vjetrenjače, vodenice…)
 • prezentirati korištenje energije vjetra, sunca i vode pomoću didaktičkih pomagala

VREMENIK

 • tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK

 • potrošni materijal, troškovi prijevoza i vodiča

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • izrada plakata, razrednog panoa, pisanje literarnih sastavaka
 • izvješće roditeljskom sastanku

 

NAZIV AKTIVNOSTI

ŠKOLE ZA AFRIKU

CILJEVI

 • razvijanje humanosti i promicanje demokracije, međusobne tolerancije i suživota; razvijanje učeničke odgovornost, solidarnosti i pravednosti
 • prikupljanje sredstava za dostojanstveno školovanje djece u Africi
 • upoznavanje s potrebama i načinom života djece u Africi

NAMJENA

 • objasniti i pokazati kakav je život u drugim sredinama, narodima, kontinentima
 • štedjeti i skupljati novac za škole u Africi; promicanje poticajnog okruženja škole

NOSITELJI

 • Zrinka Ćavar, učiteljice i učenici 3-ih i 5-ih razreda

NAČIN REALIZACIJE

 • razgovor i rješavanje radnih bilježnica na satu razrednog odjela, gledanje dokumentarnih filmova o školovanju djece u Africi (Madagaskar); završna prodajna izložba

VREMENIK

 • tijekom 1. obrazovnog razdoblja

TROŠKOVNIK

 • radni materijal UNICEF-a, potrošni materijal
 • dio sredstava će se nabavljati u dogovoru s roditeljima

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • osobno zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja
 • izrada panoa, foto-zapis, prezentacija, ostvareni prihod
 • izvješće na školskoj internetskoj stranici

 

NAZIV AKTIVNOSTI

PROJEKT ŠAFRAN

CILJEVI

 • poticati kontinuirano učenje o važnosti tolerancije i poštovanja
 • osvijestiti učenike o opasnostima diskriminacije, predrasuda i nesnošljivosti
 • uključiti učenike u sadnju lukovica i promatrati cvijeće kako raste

NAMJENA

 • poticanje učenika na razmišljanje o moralnim i duhovnim pitanjima koji proizlaze iz holokausta

NOSITELJI

 • Silvija Štritof, manja skupina učenika 6-ih razreda

NAČIN REALIZACIJE

 • izvanučionička nastava - sadnja lukovica žutog šafrana u školskom dvorištu
 • evaluacija

VREMENIK

 • jesen 2020./proljeće 2021.

TROŠKOVNIK

 • lukovice šafrana šalje Spomen područje Jasenovac

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • foto-zapis;  osobno zadovoljstvo učenika, izvješće na školskoj internetskoj stranici
 • trajna suradnja sa školama širom svijeta koje se uključuju u projekt

 

NAZIV AKTIVNOSTI

PROJEKT EDL – European Day of Languages (Europski dan jezika)

CILJEVI

 • upozoriti javnost i učenike na važnost učenja jezika i raznolikost raspona naučenih jezika kako bi se povećala višejezičnost i međukulturalno razumijevanje;
 • promicati bogatu jezičnu i kulturnu raznolikost Europe, koje treba njegovati i sačuvati;
 • poticati cjeloživotno učenja jezika u školi i izvan nje, bilo u svrhe školovanja, za profesionalne potrebe, za potrebe mobilnosti ili užitka i razmjene

NAMJENA

 • Vijeće Europe proglasilo je Europski dan jezika koji se slavi 26. rujna svake godine.  Vijeće Europe se nada da će ovaj Dan obilježiti i državna tijela država članica u javnosti - podizanje svijesti o sveukupnim ciljevima Dana, uključujući i važnost cjeloživotnog učenja jezika, s početkom u bilo kojoj životnoj dobi, u obrazovnim ustanovama, na radnom mjestu, itd.

NOSITELJI

 • učiteljica Engleskog jezika Nikolina Ćurković, učenici 7.e i 6.e razreda

NAČIN REALIZACIJE

 • putem radionica, timski rad, prezentacija, izrada plakata i video uratka – „Let me indroduce myself in…“

VREMENIK

 • od 21. rujna do 28. rujna 2020.

TROŠKOVNIK

 • troškovi za papir, plakate

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • globalizacija i oblici poslovnog vlasništva znače da građani sve više trebaju poznavati vještine stranih jezika da bi učinkovitije radili u svojim zemljama. Engleski sam više nije dovoljan. Europa je bogata jezicima - postoji preko 200 europskih jezika i još ih se više govori među građanima čije su obitelji podrijetlom s drugih kontinenata. To je važan resurs koji treba priznati, koristiti i njegovati. Učenje jezika donosi pogodnosti i starima i mladima - nikada niste prestari za naučiti jezik i uživati u mogućnostima koje to otvara. Čak i ako samo znate nekoliko riječi zemlje koju posjećujete (npr. tijekom odmora), dovoljno vam je za uspostaviti nova prijateljstva i kontakte. Učenje jezika drugih naroda način je pomaganja da bismo razumjeli jedni druge bolje i prevladali naše kulturološke razlike.

 

NAZIV AKTIVNOSTI

E TWINNING PROJEKT „Uz čitanje riječi rastu“

CILJEVI

 • projektnim aktivnostima pobuditi zanimanje učenika za čitanje, razvijati vještinu čitanja, poticati radost čitanja i razvijati osjećaj za ljepotu riječi
 • učiti kako se odnositi prema knjizi i pisanoj riječi, razvijati kritičko mišljenje
 • poticati druge učenike škole, lokalnu zajednicu i širu javnost na razvijanje kulture provođenja slobodnog vremena uz čitalačke aktivnosti

NAMJENA

 • stvaralački se izražavati prema vlastitome interesu potaknut različitim iskustvima i doživljajima književnoga teksta, likovnim i vizualnim izražavanjem interpretirati pročitano
 • kritički se odnositi prema pročitanome, obrazlagati vlastite stavove u vezi s pročitanim tekstom
 • promicati važnost čitanja i pozitivnu ulogu čitanja u odrastanju i sazrijevanju
 • razvijati samopouzdanje i poštivanje različitosti kroz suradnju s vršnjacima

NOSITELJI

 • Irena Ivančić, učenici 5. i 6. razreda

NAČIN REALIZACIJE

 • projektno i suradničko učenje
 • stvaralaštvo (izrada straničnika / reklamnih letaka, plakata, videozapisa, slikovnica, e-knjiga, kutaka za čitanje, piknik/čajanka uz knjigu, pričaonica, dan knjiških likova
 •  rasprava o pročitanoj knjizi i promidžba čitalačkih aktivnosti
 • odabir odgovarajuće digitalne tehnologije u izvršavanju zadataka
 • suradnja s gradskim knjižnicama i izvanučionična nastava (prema mogućnostima)

VREMENIK

 • tijekom nastavne godine – obilježavanje prigodnih datuma

TROŠKOVNIK

 • troškovi ispisivanja i fotokopiranja, ostali potrošni materijal

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • samovrednovanje i međusobno vrednovanje učenika i učitelja koristeći se videokonferencijom i različitim obrascima
 • stvaranje zbirke uradaka i uređivanje razrednih panoa
 • - članci na školskoj internetskoj stranici, objava materijala i aktivnosti u okviru eTwinning projekta (na Twinspaceu, internetskoj stranici projekta i grupi projekta na Facebooku)

NAZIV AKTIVNOSTI

PLASTIČNIM ČEPOVIMA DO SKUPIH LIJEKOVA

CILJEVI

 • skupljati čepove te tako pomoći pri financiranju nabavke lijekova za članove Udruge oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske
 • razvijati humanost i promicati demokraciju, međusobnu toleranciju i suživot
 • razvijati učeničku odgovornost, solidarnost i pravednost
 • potaknuti i motivirati učenike, roditelje da ne bacaju čepove od PET ambalaže

NAMJENA

 • jačati dimenzije građanske kompetencije s naglaskom na gospodarsku, poduzetničku kompetenciju, socijalnu solidarnost i ekološku kompetenciju
 • promicati poticajno okruženje škole

NOSITELJI

 • Marija Stipić, razrednici, učiteljice i učenici 1.-8. razreda, svi djelatnici škole

NAČIN REALIZACIJE

 • prikupljanje plastičnih čepova i odlaganje u spremnike u školi
 • dostava na sabirno mjesto

VREMENIK

 • tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK

 • cijena plastičnih vreća za odlaganje čepova i trošak prijevoza do odlagališta

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • jačanje i motiviranje učenika za aktivno sudjelovanje u društvu kroz građanske aktivnosti

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI:

MEĐUŠKOLSKA SURADNJA UČENIKA NJEMAČKOG JEZIKA IZ SESVETSKE GIMNAZIJE I OŠ LUKA

CILJEVI:

 • razviti vještine suradničkog učenja, vršnjačkog vrednovanja i samovrednovanja
 • promicati solidarnost u školi i lokalnoj zajednici

NAMJENA:

 • suradnja učenika osnovne škole i gimnazije, razmjena iskustava, kreativno izražavanje, izravna vršnjačka suradnja na lokalnoj razini, debate

NOSITELJI:

 • predmetni učitelji i učenici 7-ih i 8-ih razreda

NAČIN REALIZACIJE:

 • radionice, razgovor, ankete i radni listići, izlaganje, prezentacije, igre, virtualne učionice, izrada praktičnoga priručnika za “osmaše”

VREMENIK:

 • prosinac 2020., svibanj 2021.

TROŠKOVNIK:

 •  troškovi tiskanja materijala, pribor za rad

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

 • izrada digitalnog i tiskanoga materijala, prezentacija uradaka, anketa samovrednovanja, primjena materijala pri obradi nastavnih sadržaja, razredna izložba, školska izložba, korištenje  materijala pri obradi nastavnih sadržaja, prezentacije na roditeljskim sastancima, izvješće na školskoj internetskoj stranici

 

NAZIV AKTIVNOSTI

XVI. SMOTRA TEHNIČKOG STVARALAŠTVA MLADIH

CILJEVI

 • javnosti prezentirati tehničko stvaralaštvo mladih

NAMJENA

 • omogućiti učenicima da prezentiraju svoje tehničke radove
 • nagraditi najuspješnije učenike medaljama i priznanjima

NOSITELJI

 •  učitelji fizike i tehničke kulture, učenici 5.- 8. razreda zagrebačkih škole te članovi Klubova mladih tehničara

NAČIN REALIZACIJE

 • poludnevna smotra u hodniku naše škole

VREMENIK

 • prosinac

TROŠKOVNIK

 • Zagrebački savez klubova mladih tehničara i Zagrebačka zajednica tehničke kulture snose troškove organizacije smotre
 • OŠ Luka ustupa prostor na korištenje

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • tročlano povjerenstvo pregledava radove i stvara poredak najuspješnijih po kategorijama
 • najuspješniji radovi dobivaju medalje, a svi učenici i njihovi mentori  dobivaju priznanja za sudjelovanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

ANALIZA KAKVOĆE VODE U POTOKU VUGER

CILJEVI

 • utvrditi kakvoću vode u potoku Vuger i utjecaj okolišnih čimbenika na kvalitetu vode

NAMJENA

 • čuvati i štititi okoliš te razvijati ekološku svijest

NOSITELJI

 •  učiteljica kemije i učenici 8.-ih razreda

NAČIN REALIZACIJE

 • mjerenje i prikupljanje podataka o kakvoći vode u potoku Vuger

VREMENIK

 • veljača i ožujak 2021.

TROŠKOVNIK

 • kemikalije potrebne za analizu vode

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • formativno vrednovanje učenika koji pohađaju dodatnu nastavu kemije
 • sumativno vrednovanja praktičnih radova učenika
 • rezultate projekta usporediti s preporučenom kakvoćom vode za piće prema preporukama Zavoda za javno zdravstvo

 

NAZIV AKTIVNOSTI

PREVENCIJA OVISNOSTI

CILJEVI

 • prepoznati rizike povezane s korištenjem sredstava ovisnosti
 • navesti opasnosti i štetu koju ovisnosti donosi pojedincu i obitelji

NAMJENA

 • učenike potaknuti da znaju kritički procijeniti opasnosti od ovisnosti te da odaberu zdrave stilove života

NOSITELJI

 • učiteljica kemije i učenici 7-ih razreda

NAČIN REALIZACIJE

 • izrada plakata, čitanje promotivnih brošura

VREMENIK

 • studeni i prosinac 2020.

TROŠKOVNIK

 • knjige i brošure o zadanoj temi, plakati

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • rezultate o istraživanju problema s različitim ovisnostima među mlađom populacijom mu Hrvatskoj usporediti sa sličnim istraživanjima u europskim zemljama i sumativno vrednovanja učeničkih samostalnih radova

 

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

OTON IVEKOVIĆ – SLIKAR HRVATSKE POVIJESTI

CILJEVI

 • senzibiliziranje učenika za kulturološko, povijesno, domoljubno i estetsko promišljanje umjetničkih sadržaja

NAMJENA

 • razvijanje istraživačkih sposobnosti i metodologije selekcioniranja podataka u sklopu informacijske pismenosti
 • estetska senzibilizacija te razvijanje likovnih i ostalih umjetničkih sposobnosti učenika

NOSITELJI

 • učenici nižih i viših razred, učiteljice razredne nastave i školske knjižničarke

NAČIN REALIZACIJE

 • u školskoj knjižnici

VREMENIK

 • tijekom nastavne godine
 • prezentacija izložbenog materijala na Dan otvorenih učionica u svibnju 2021.

TROŠKOVNIK

 • potrošni materijal po potrebi, papiri, ljepila, kartoni

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • samovrednovanje kroz izložbu učeničkih radova

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

JAGODA TRUHELKA:  – ZLATNI DANCI

CILJEVI

 • sudjelovanje u nacionalnom projektu Spasimo zaboravljene knjige
 • senzibiliziranje učenika za kulturološko, povijesno, domoljubno i estetsko promišljanje umjetničkih sadržaja
 • razvijanje empatije kroz sjećanja na vlastito djetinjstvo

NAMJENA

 • razvijanje istraživačkih sposobnosti i metodologije selekcioniranja podataka u sklopu informacijske pismenosti
 • estetska senzibilizacija te razvijanje likovnih, verbalnih i ostalih umjetničkih sposobnosti učenika

NOSITELJI

 • Mladi knjižničari i školske knjižničarke

NAČIN REALIZACIJE

 • u školskoj knjižnici i u Kinu Tuškanac

VREMENIK

 • tijekom školske godine 2020./2021. –izrada skupnog autorskog plakata, izlaganje i prezentacija na književnom domjenku u povodu Noći knjige

TROŠKOVNIK

 • potrošni materijal po potrebi, papiri, ljepila, kartoni

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • samovrednovanje kroz književni domjenak

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

PRIČAONICA U KNJIŽNICI KAO POTICAJ ČITANJU – BAJKAONICA

CILJEVI

 • poticanje učenika na kreativno čitanje i pisanje, od ideje do gotove priče kao predloška za likovno i dramsko izražavanje
 • senzibiliziranje učenika za pisanu riječi i kvalitetan odnos prema knjizi i verbalnom izričaju

NAMJENA

 • razvijanje čitateljskih sposobnosti te razvijanje međusobne komunikacije
 • razvijanje estetskih vrijednosti u pisanom, likovnom i dramskom izričaju

NOSITELJI

 • učenici i učiteljice prvih i drugih razreda, školske knjižničarke

NAČIN REALIZACIJE

 • kroz izvannastavne sadržaje  u školskoj knjižnici

VREMENIK

 • tijekom nastavne godine 2020./2021.

TROŠKOVNIK

 • potrošni materijal po potrebi

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • međusobna ocjena učeničkih radova i izložba u školskoj knjižnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

KNJIŽEVNICIMA U POHODE

CILJEVI

 • razvijanje navika čitanja iz užitka
 • razvijanje estetskih i moralnih vrijednosti učenika

NAMJENA

 • razvoj čitateljskih sposobnosti, socijalnih i građanskih kompetencija i kulturnog izražavanja

NOSITELJI

 • učitelji hrvatskoga jezika, školska knjižničarka Jadranka Jelinić Blagec, Mladi knjižničari

NAČIN REALIZACIJE

 • timski rad kroz redovnu  nastavu i izvannastavne aktivnosti

VREMENIK

 • tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK

 • potrošni materijal po potrebi

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • međusobna ocjena učeničkih radova i izložba u školskoj knjižnici

 

NAZIV AKTIVNOSTI

ČITANJE JE FORA

CILJEVI

 • poticati interes za čitanje i razvijati čitalačke sposobnosti
 • razvijati sposobnosti slušanja i izražavanja
 • poticati maštu
 • uživati u čaroliji čitanja

NAMJENA

 • pospješiti učenje čitanja i razvijati ljubav prema knjizi; poticati kulturu svakodnevnog čitanja i upoznavati različite vrste knjiga i priča

NOSITELJI

 • učenici i učiteljice trećih i četvrtih razreda, školske knjižničarke

NAČIN REALIZACIJE

 • čitanje, slušanje čitanog, razgovor o doživljajima koje je pobudila pročitana priča, izrada maskote čitateljske skupine, likovne radionice

VREMENIK

 • tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK

 • potrošni materijal po potrebi

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • evaluacija kroz razgovor o pročitanom te kroz izložbe učeničkih radova

 

NAZIV AKTIVNOSTI

ČITANJE NAGLAS

CILJEVI

 • poticati interes za čitanje i razvijanje čitalačkih sposobnosti
 • uživati u čaroliji čitanja
 • poticati maštu

NAMJENA

 • razvijati kulturu svakodnevnog čitanja, kulturu govora

NOSITELJI

 • učenici , učitelji hrvatskog  jezika, skupina Mladi knjižničari, školske knjižničarke

NAČIN REALIZACIJE

 • odabir odgovarajućih tekstova, uvježbavanje interpretativnog čitanja i recitiranja
 • natjecanje na tri razine: školsko, gradsko (Gradska knjižnica na Starčevićevom trgu) i nacionalno (Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac, Sisak)

VREMENIK

 • tijekom prvog polugodišta

TROŠKOVNIK

 • potrošni materijal po potrebi

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • natjecanja od školske do nacionalne razine

 

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

ČAJANKA U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI

CILJEVI

 • poticati interes za čitanje, slušanje, pričanje i prepričavanje
 • uživati u čaroliji čitanja

NAMJENA

 • razvijati kulturu svakodnevnog  čitanja i upoznavati različite civilizacijske kulture i običaje
 • poticati ljubav i razumijevanje prema drugačijem

NOSITELJI:

 • učenici i učiteljice razredne nastave, školska knjižničarka Željka Martan Buhin

NAČIN REALIZACIJE

 • timski rad kroz redovnu nastavu

VREMENIK

 • tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK

 • potrošni materijal po potrebi

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • evaluacija kroz razgovor

 

NAZIV AKTIVNOSTI:

MUDRI STRANIČNICI

CILJEVI:

 • poticati interes za čitanje i pretraživanje informacija
 • poticati samostalno pretraživanje literature
 • poticati maštu

NAMJENA:

 • razvijati ljubav prema knjizi i znanju

NOSITELJI:

 • učenici petih razreda, skupina Mladi knjižničari, školska knjižničarka Željka Martan Buhin

NAČIN REALIZACIJE:

 • izrada straničnika obogaćenih mudrim izrekama i citatima poznatih književnika

VREMENIK:

 • tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK:

 • potrošni materijal po potrebi

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

 • vrednovanje kroz izložbu straničnika na kraju školske godine

 

NAZIV AKTIVNOSTI:

PRIČE IZ EUROPE

CILJEVI

 • senzibiliziranje učenika za kulturološko, povijesno, domoljubno i estetsko promišljanje književnoumjetničkih sadržaja
 • upoznavanje i uvažavanje kulturoloških raznolikosti

NAMJENA

 • razvijanje istraživačkih sposobnosti
 • estetska senzibilizacija te razvijanje čitalačkih, likovnih i ostalih umjetničkih sposobnosti učenika

NOSITELJI

 • učenici trećih razreda, učiteljice razredne nastave i školska knjižničarka Željka Martan Buhin

NAČIN REALIZACIJE

 • u školskoj knjižnici, u razredu, u narodnoj knjižnici

VREMENIK

 • tijekom školske godine 2020./2021. – prezentacija izložbenog materijala na kraju školske godine

TROŠKOVNIK

 • potrošni materijal po potrebi, bojice, papiri, ljepila, kartoni

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • samovrednovanje kroz izložbu učeničkih radova

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI:

LUDE DVADESETE - PRIJE 100 GODINA

CILJEVI:

 • razvijanje perceptivnih mogućnosti te recipiranje kulturološkog, socijalnog i povijesnog konteksta Hrvatske na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće
 • upoznati učenike s osnovnim pravilima citiranja referentnih izvora

NAMJENA:

 • pretraživanje referentne zbirke i citiranje izvora (KIP)

NOSITELJI:

 • učenici osmih razreda, školska knjižničarka Jadranka Jelinić Blagec

NAČIN REALIZACIJE:

 • prezentacija Power Pointa u učionicama (zbog epidemioloških razloga)

VREMENIK:

 • tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK:

 • nema troškova – elektronička obrada sadržaja

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

 • samovrednovanje kroz nastavu povijesti osmih razreda (S. Štritof) te kroz PP na elektroničkoj platformi škole

 

 

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI:

MUDROSITNICE IZ MJESECA U MJESEC

CILJEVI:

 • razvijanje emocionalne i socijalne inteligencije te komunikacijskih vještina
 • razvijanje likovnog i verbalnog kreativnog izražavanja svojih osjećaja
 • odgoj za općeljudske vrijednosti

NAMJENA:

 • razmjena iskustava, kreativno izražavanje

NOSITELJI:

 • grupa mladih knjižničara 4.a razreda, školska knjižničarka Jadranka Jelinić Blagec

NAČIN REALIZACIJE:

 • prezentacija Power Pointa u učionicama (zbog epidemioloških razloga)

VREMENIK:

 • tematska podjela po mjesecima tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK:

 • pet velikih papira u boji, flomasteri ljepilo

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

 • samovrednovanje te prezentacija likovnih i literarnih uradaka u 4.a razredu  te pojedinačnih kreativnih uradaka na razini škole elektroničkim putem (školski mail i školska mrežna stranica)

 

NAZIV AKTIVNOSTI

KLIKNI ZA SIGURNOST

CILJEVI

 • povećati znanje opće populacije za prepoznavanje nasilja i primjereno reagiranje u slučaju nasilja
 • povećati stupanj znanja o adekvatnim odgojnim postupcima te educirati roditelje za prepoznavanje emocionalnog i tjelesnog nasilja nad djecom
 • povećati socijalno-emocionalne kompetencije te konstruktivna ponašanja djece s iskustvom izloženosti emocionalnom i tjelesnom nasilju
 • povećati kompetencije roditelja za zaštitu djece od nasilja
 • pridonijeti informiranosti roditelja i javnosti o problemu nasilja nad djecom i mladima i prevenciji emocionalnog i  tjelesnog kažnjavanja djece
 • povećati znanja i vještine volontera za  podučavanje učenika za prepoznavanje i primjereno reagiranje u slučaju emocionalnog i fizičkog nasilja
 • pridonijeti umreženosti dionika u lokalnim zajednicama usmjerenim zaštiti djece od nasilja

NAMJENA

 • projekt usmjeren prevenciji nasilja nad djecom

NOSITELJI

 • Ambidekster klub, voditeljica projekta: Ivona Buljan Babić, mag. psych., pedagog i socijalni pedagog i učenici od 5. do 8. razreda

NAČIN REALIZACIJE

 • radionice: Preventivne radionice za učenike osnovnih škola, Edukativna predavanja za roditelje, Grupni  rad s djecom i mladima "SAFE“, Dramske radionice s obiteljima
 • sudjelovanje učenika volontera-aktivista te stručnjaka iz lokalne zajednice
 • planiranja, kreiranja i izvođenja aktivnosti projekta i evaluacija projektnih aktivnosti
 • informiranje roditelja i javnosti o problemu nasilja nad djecom i prevenciji emocionalnog i tjelesnog kažnjavanja
 • projektne aktivnosti usklađene su sa 3. modulom Zdravstvenog odgoja: Prevencija nasilničkog ponašanja

VREMENIK

 • 15.09.2020.-01.02.2021.
 • jedna radionica u trajanju od jednog školskog sata

TROŠKOVNIK

 • troškove aktivnosti podmiruje Ambidekster klub uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • evaluacija projekta temelji se na informacijama prikupljenim tijekom provedbe svih aktivnosti na projektu sljedećim metodama: izravnim opservacijama izvoditelja aktivnosti i ključnih dionika u lokalnoj zajednici, iskazima korisnika projekta putem anketnih upitnika prije i poslije provedbe aktivnosti, analizom sadržaja objavljenih materijala i analizom sadržaja završnih evaluacija pojedinih aktivnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

MOJ TATA I JA

CILJEVI

 • osnažiti očeve za veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu

NAMJENA

 • projekt je usmjeren na osnaživanje očeva za veću uključenost u obiteljskom životu kao i na podizanje svijesti o jednakom značaju majčinske i očinske uloge za cjeloviti razvoj djeteta

NOSITELJI

 • Ambidekster klub, voditeljica projekta Ivona Buljan Babić, mag. psihologije

NAČIN REALIZACIJE

 • edukativne radionice za odgojno-obrazovne djelatnike, dramske radionice s učenicima, radionice za roditelje, obiteljsko savjetovalište
 • zajedničke aktivnosti za očeve i djecu u lokalnoj zajednici
 • tribina za širu javnost sa stručnim gostima
 • obilježavanje Dana očeva i Dana obitelji

VREMENIK

 • tijekom nastavne godine
 • edukativne radionice za odgojno-obrazovne djelatnike (90 min)
 • dramske radionice s učenicima (90 min)
 • radionice za roditelje (60 min)
 • obiteljsko savjetovalište (60 min po susretu)
 • zajedničke aktivnosti za očeve i djecu u lokalnoj zajednici (90 min) 
 • tribina za širu javnost sa stručnim gostima (120 min)

TROŠKOVNIK

 • troškove aktivnosti podmiruje Ambidekster klub uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • prezentacija i promocija projektnih aktivnosti, evaluacija projekta
 • objavljivat će se stručni tekstovi na mrežnim stranicama škole i udruge

 

NAZIV AKTIVNOSTI

PROJEKT - MAH 1 (Mogu ako hoću), 4. razredi

CILJEVI

 • upoznavanje s opasnostima i posljedicama korištenja sredstava ovisnosti,te razvoj samozaštitnog ponašanja

NAMJENA

 • prevencija ovisnosti

NOSITELJI

 • MUP, učenici četvrtih razreda, razrednici, policijski službenici, pedagog i socijalni pedagog

NAČIN REALIZACIJE

 • predavanja policijskih službenika učenicim u policijskoj postaji

VREMENIK

 • tijekom školske godine

TROŠKOVNIK

 • besplatni promidžbeni materijali

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • "učenje za život", odgovorno roditeljstvo

 

NAZIV AKTIVNOSTI

PROJEKT - MAH 2 (Mogu ako hoću), 6. razredi

CILJEVI

 • razvijati ulogu roditelja pri prevenciji ovisnosti djece

NAMJENA

 • prevencija ovisnosti

NOSITELJI

 • MUP, učenici 6-ih razreda, razrednici, policijski službenici, pedagog i socijalni pedagog

NAČIN REALIZACIJE

 • predavanja policijskih službenika na zajedničkim roditeljskim sastancima

VREMENIK

 • tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK

 • besplatni promidžbeni materijali

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • "učenje za život", odgovorno roditeljstvo

 

NAZIV AKTIVNOSTI

DAN OTVORENIH UČIONICA

CILJEVI

 • prezentirati postignuća odgojno-obrazovnog rada tijekom školske godine roditeljima, učiteljima, učenicima i drugim zainteresiranim osobama

NAMJENA

 • poticanje radnih navika i voljnih osobina učenika

NOSITELJI

 • učitelji, učenici 1.-8. razreda

NAČIN REALIZACIJE

 • razne kreativne radionice učenika razredne i predmetne nastave
 • predstavljanje projekata, izrada pokusa, plakata, prezentacija
 • projekcije učeničkih radova; sportska natjecanja

VREMENIK

 • 20. svibnja 2021.

TROŠKOVNIK

 • potrošni materijal

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • osobno zadovoljstvo učenika, učitelja, roditelja

NAZIV AKTIVNOSTI

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

CILJEVI

 • prevencija ovisnosti i prevencija nasilja

NAMJENA

 • poučavanje učenika općim životnim vještinama te sprečavanje i suzbijanje neprihvatljivih oblika ponašanja
 • pomoći djeci u donošenju ispravnih odluka i uspješnom rješavanju problema

NOSITELJI

 • učenici, učitelji, roditelji, pedagog, socijalni pedagog i Agencija za odgoj i obrazovanje

NAČIN REALIZACIJE

 • edukativne radionice za odgojno-obrazovne djelatnike, dramske radionice s učenicima, radionice za roditelje

VREMENIK

 • tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK

 • troškovi kopiranja

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • prema Pravilniku o načinu postupanja odgojno obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, članku 24, stavku 1 stručni suradnici obvezni su na kraju svakog polugodišta provesti stručnu evaluaciju provedbe preventivnih programa
 • ravnatelj je obvezan najmanje dva puta tijekom školske godine izvijestiti Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i Školski odbor o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika

 

NAZIV AKTIVNOSTI

CAP program

CILJEVI

 • educiranje učenika, roditelja i osoblja škole o problemu zlostavljanja djece; razviti učinkovit sustav potpore djece, pružiti djeci i odraslima informacije i vještine za sprječavanje napada na djecu, promicati ulogu roditelja i učitelja u prevenciji zlostavljanja djece, informirati o zakonskim obvezama vezano za prijavljivanje napada na djecu

NAMJENA

 • sprječavanje napada na djecu

NOSITELJI

 • Cap pomagači (treneri), Jelena Šestak Novak, učiteljice i učenici 2-ih razreda

NAČIN REALIZACIJE

 • predavanje za osoblje škole, predavanje za roditelje, radionice s djecom

VREMENIK

 • tijekom 2. polugodišta (35 sati)

TROŠKOVNIK

 • sredstva omogućila udruga roditelja „Korak po korak“

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • individualni razgovori s učenicima, anketni listići
 • motivirati učenike za slobodan daljnji rast i razvoj

 

NAZIV AKTIVNOSTI

ČINIMO DOBRA DJELA

CILJEVI

 • aktivirati  učenike i učitelje u osmišljavanju i ostvarivanju manjih humanitarnih akcija kojima bismo pomogli bližnjima i svima kojima je pomoć potrebna

NAMJENA

 • potaknuti razrede u školi da osmisle i provedu tijekom školske godine bar jednu humanitarnu akciju

NOSITELJI

 • Mirjana Rišavi, članovi Volonterskog kluba

NAČIN REALIZACIJE

 • okupljanje zainteresiranih učenika za volontiranje u humanitarnim akcijama
 • humanitarna akcija 22.11.2020. ( vezano uz Međunarodni dan humanitarne pomoći)
 • suradnja s karitativnom skupinom u školi i pomoć u organizaciji ostalih volonterskih akcija u školi

VREMENIK

 • tijekom školske godine

TROŠKOVNIK

 • pribor za pisanje, izradu plakata, kolaž u boji, fotokopirni materijal, papiri

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • broj učenika prijavljenih za „volontiranje“
 • zadovoljstvo učenika provedenim aktivnostima, izvješće o volonterskim akcijama

 

 

 

 

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

KREATIVNE INICIJATIVE UČENIKA I RODITELJA ZA ŠKOLU OTVORENU ZAJEDNICI

CILJEVI

 • potaknuti razvoj novih inicijativa učenika, roditelja i učitelja u školi i lokalnoj zajednici te omogućiti bolje povezivanje roditelja, učitelja i učenika u stvaranju sigurnog i poticajnog okruženja u školi

NAMJENA

 • aktivnosti projekta namijenjene su učenicima od 4-8 razreda, roditeljima i učiteljima

NOSITELJI

 • Ambidekster klub, voditeljica projekta Ana Habdija-Šorša, dipl. defektolog - socijalni pedagog, Mirjana Rišavi, roditelji i učenici od 4. do  8. razreda

NAČIN REALIZACIJE

 • radionice za djecu - Moje mjesto u školi i zajednici  u trajanju od 12 sati
 • edukacija učenika- Solidarnost u našoj školi i društvenoj zajednici (8 sati) te  Komunikacija, prezentacijske vještine i mediji (8 sati)
 • radionice za roditelje i učitelje Naša škola u zajednici
 • akcije učenika u lokalnim zajednicama te  akcije roditelja u školama
 • edukativna supervizija za nastavnike
 • literarni natječaj Naša škola otvorena zajednici

VREMENIK

 • rujan 2020.

TROŠKOVNIK

 • podmiruje Ambidekster klub uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • vanjska i unutarnja evaluacija

 

NAZIV AKTIVNOSTI

DRUŠTVENO UKLJUČENA ROMSKA ZAJEDNICA

CILJEVI

 • omogućiti pomoć i podršku učenicima osnovnoškolske dobi, pripadnicima romske zajednice uključivanjem u kreativne radionice kojima se povećavaju komunikacijsko-socijalizacijske vještine
 • povećati informiranost  učenika, pripadnika romske zajednice  o štetnosti alkoholizma i drugih oblika ovisnosti, te o opasnostima trgovanja ljudima te drugih oblika nasilja
 • pridonijeti informiranju javnosti o kulturi Roma i postignućima pripadnika romske zajednice, promovirati projektne aktivnosti i ostvarene rezultate
 • povećati  stručne kapacitete pružatelja usluga, izvoditelja intervencija, učitelja i djelatnika iz sustava socijalne skrbi i volontera

NAMJENA

 • namjena projekta je povećanje društvene uključenosti pripadnika romske zajednice pružanjem stručne podrške u njihovom domu, školi i naselju
 • aktivnosti projekta namijenjene su učenicima svih razreda i njihovim roditeljima , a odabiru se prema izboru stručnog tima škole i učitelja kao i inicijativom pripadnika romske zajednice

NOSITELJI

 • Ambidekster klub, voditeljica projekta Ana Habdija-Šorša, dipl. defektolog - socijalni pedagog

NAČIN REALIZACIJE

 • izrada i provedba kreativno- socijalizacijskih  radionica za učenike  Rome + vršnjake
 • radionica „Moj zdravi stil“- zaštita učenika  od  izloženosti i utjecaja socijalnopatoloških pojava“ (ovisnosti, obiteljsko nasilje trgovanje ljudima u trajanju od četiri školska sata
 • prezentacija i promocija projektnih aktivnosti
 • tekstovi za objavu i deplijan za korisnike su  izrađeni, grafički i likovno opremljeni, deplijan je pripremljeni za tisak, te tiskan u 100 primjeraka
 • šira javnost informirat će se o projektnim aktivnostima putem elektroničkih medija  te podjelom promotivnih materijala

VREMENIK

 • od 15. rujna 2020. do 30. travnja 2021.

TROŠKOVNIK

 • podmiruje Ambidekster klub uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • vanjska i unutarnja evaluacija

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

VRŠNJAČKA POMOĆ U UČENJU

CILJEVI

 • pružiti mogućnost izravnog pomaganja svojim vršnjacima
 • omogućiti učenicima da dobiju pomoć u učenju od svojih vršnjaka

NAMJENA

 • kroz vršnjačko iskustvo razvijati želju za učenjem
 • poticati učenike u doživljavanju uspjeha jer je to važno za osobni razvoj
 • kroz osobno iskustvo učenika djelovati na poticanju procesa učenja tako da učenici u njemu doživljavaju važna socijalna iskustva koja imaju značajan utjecaj na komunikacijske i suradničke vještine

NOSITELJI

 • Mirjana Rišavi, članovi Volonterskog kluba

NAČIN REALIZACIJE

 • učenje u vršnjačkim grupama
 • „instrukcije“ za učenike i dopunski rad za učenike koji nisu u stanju svladati gradivo tijekom šk. godine, koji imaju lošije ocjene i loše predznanje iz pojedinih predmeta
 • međusoban kontakt učenika 4.b razreda s učenicima 1.-4. razreda te kontakt učenika 6. i 8. razreda s učenicima 5.-8. razreda
 • grupama se mogu pridružiti učenici kojima je potrebna pomoć u učenju i učenici koji žele pomoći drugima u učenju

VREMENIK

 • tijekom školske godine

TROŠKOVNIK

 • pribor za pisanje, fotokopirni materijal, papiri

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • broj učenika prijavljenih za „instrukcije“
 • zadovoljstvo učenika provedenim aktivnostima

 

NAZIV AKTIVNOSTI

SUNČANA STRANA ULICE

CILJEVI

 • povećati vršnjački angažman učenika u području informiranja mladih o međuvršnjačkoj solidarnosti
 • doprinositi uključivanju djece i mladih s problemima u ponašanju koji su izvan dosega sustava socijalne skrbi u programe kojima se pruža psihosocijalna podrška
 • pridonijeti prevenciji problema u ponašanju djece i mladih provođenjem socijalno-pedagoških preventivnih programa

NAMJENA

 • namijenjene su učenicima od 5. do 8. razreda

NOSITELJI

 • Ambidekster klub,  Ana Habdija-Šorša, dipl. defektolog - socijalni pedagog

NAČIN REALIZACIJE

 • pružanje psihosocijalne podrške djeci i mladima u Savjetovalištu „SPIRIT“
 • provođenje preventivnih socijalno-pedagoških radionica u školi

VREMENIK

 • od 01.10.2020. do 14.04.2021.
 • rad provodi se u trajanju od 12 grupnih susreta u trajanju od dva školska sata

TROŠKOVNIK

 • podmiruje Ambidekster klub uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju,   obitelj, mlade i socijalnu politiku te Grada Zagreba

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • unutarnja i vanjska evaluacija programa
 • objavljivat će se stručni tekstovi na mrežnim stranicama škole i udruge

 

NAZIV AKTIVNOSTI

SRETNO ODRASTANJE

CILJEVI

 • unapređivanje komunikacijskih, socijalnih i životnih vještina djece

NAMJENA

 • projekt je usmjeren na osnaživanje očeva za veću uključenost u obiteljskom životu kao i na podizanje svijesti o jednakom značaju majčinske i očinske uloge za cjeloviti razvoj djeteta

NOSITELJI

 • udruga Iskra Cesi- Željka Mazzi, Mirjana Rišavi

NAČIN REALIZACIJE

 • radionice socijalnih vještina za djecu i individualno savjetovanje za djecu
 • škola za roditelje i savjetovalište za roditelje

VREMENIK

 • tijekom školske godine

TROŠKOVNIK

 • troškove aktivnosti podmiruje udruga Iskra uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • prezentacija i promocija projektnih aktivnosti, evaluacija projekta
 • objavljivat će se stručni tekstovi na mrežnim stranicama škole i udruge

 

 

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

CRVENRUŽICA

CILJEVI

 • integracija djece Romske nacionalnosti u zajednicu

NAMJENA

 • osnaživanje djece i roditelja za redovito pohađanje nastave i postizanje boljeg  školskog uspjeha

NOSITELJI

 • udruga Iskra Cesi, Mirjana Rišavi

NAČIN REALIZACIJE

 • pomoć u učenju djeci  jednom tjedno
 • edukativni roditeljski sastanci

VREMENIK

 • tijekom školske godine

TROŠKOVNIK

 • troškove aktivnosti podmiruje udruga Iskra Cesi uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • prezentacija i promocija projektnih aktivnosti, evaluacija projekta
 • objavljivat će se stručni tekstovi na mrežnim stranicama škole i udruge

 

NAZIV AKTIVNOSTI

PROGRAM PROFESIONALNOG USMJERAVANJA UČENIKA

CILJEVI

 • pomoći učenicima osmih razreda pri odabiru nastavka školovanja  - upoznati ih s vrstama srednjih škola, programima koji im stoje na raspolaganju, programima koji se stipendiraju, načinu upisa u srednju školu
 • razvijati svijesti o vlastitim kompetencijama kako bi se odabrala prikladna srednja škola te ih osposobiti za samostalno traženje potrebnih informacija za upis u srednju školu i buduće zanimanje

NAMJENA

 • informiranje i savjetovanje učenika

NOSITELJI

 • rehabilitatorica i pedagoginja, učenici 8-ih razreda

NAČIN REALIZACIJE

 • ankete za učenike i ankete za razrednike; predavanje za učenike
 • izbor učenika za savjetovanje – informiranje učenika o odlasku u HZZZ – Odsjek profesionalnog usmjeravanja i potrebi organizacije odlaska
 • individualno i grupno informiranje i savjetovanje
 • psihologijsko testiranje učenika s teškoćama u razvoju i učenika s utjecajnim zdravstvenim teškoćama tijekom osmog razreda
 • podjela brošura i odlazak na manifestaciju „Dojdi osmaš“

VREMENIK

 • tijekom cijele školske godine

TROŠKOVNIK

 • troškove brošura snosi Gradski ured

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • pohvala, poticaj, pomoć u odabiru buduće srednje škole
 • prezentiranje na stručnim vijećima

 

NAZIV AKTIVNOSTI

PROGRAM PROFESIONALNOG USMJERAVANJA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

CILJEVI

 • pomoći učenicima osmih razreda pri odabiru nastavka školovanja  - upoznati ih s vrstama srednjih škola, programima koji im stoje na raspolaganju, programima koji se stipendiraju, načinu upisa u srednju školu
 • razvijati svijesti o vlastitim kompetencijama kako bi se odabrala prikladna škola

NAMJENA

 • informiranje i savjetovanje učenika
 • razvoj samostalnosti, upoznavanje vlastitih kompetencija

NOSITELJI

 • rehabilitatorica, učenici 8. razreda i roditelji učenika 8. razreda

NAČIN REALIZACIJE

 • savjetovanje učenika – informiranje učenika o odlasku u HZZZ – Odsjek profesionalnog usmjeravanja i potrebi organizacije odlaska
 • individualno informiranje i savjetovanje učenika i roditelja
 • psihologijsko testiranje učenika s teškoćama u razvoju tijekom osmog razreda

VREMENIK

 • tijekom cijele školske godine

TROŠKOVNIK

 • troškove putovanja snose roditelji učenika s teškoćama u razvoju

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • pohvala, poticaj, pomoć u odabiru buduće srednje škole
 • prezentiranje na stručnim vijećima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

PROGRAM PROFESIONALNOG USMJERAVANJA UČENIKA S UTJECAJNIM ZDRAVSTVENIM TEŠKOĆAMA

CILJEVI

 • pomoći učenicima osmih razreda pri odabiru nastavka školovanja  - upoznati ih s vrstama srednjih škola, programima koji im stoje na raspolaganju, programima koji se stipendiraju, načinu upisa u srednju školu
 • razvijati svijesti o vlastitim kompetencijama kako bi se odabrala prikladna srednja škola te ih osposobiti za samostalno traženje potrebnih informacija za upis u srednju školu i buduće zanimanje

NAMJENA

 • informiranje i savjetovanje učenika
 • razvoj samostalnosti, upoznavanje vlastitih kompetencija

NOSITELJI

 • rehabilitatorica, učenici 8. razreda i roditelji učenika 8. razreda

NAČIN REALIZACIJE

 • savjetovanje učenika – informiranje učenika o odlasku u HZZZ – Odsjek profesionalnog usmjeravanja i potrebi organizacije odlaska
 • individualno informiranje i savjetovanje učenika i roditelja
 • psihologijsko testiranje učenika s utjecajnim zdravstvenim teškoćama tijekom osmog razreda

VREMENIK

 •  tijekom cijele školske godine

TROŠKOVNIK

 • troškove putovanja snose roditelji učenika s utjecajnim zdravstvenim teškoćama

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • pohvala, poticaj, pomoć u odabiru buduće srednje škole
 • prezentiranje na stručnim vijećima

 

NAZIV AKTIVNOSTI

POMOĆNICI U NASTAVI/ STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI           kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III

CILJEVI

 • povećati socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama

NAMJENA

 • odabrati, educirati i zaposliti nezaposlene osobe na poslovima pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika u OŠ i SŠ školama Grada ZG-a - partnerima u projektu
 • pružiti neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima
 • pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja, pomagati učeniku pri upotrebi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno pojasniti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati pomoć u kretanju za gluho/slijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija, ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima i stručnim suradnicima te obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika

NOSITELJI

 • Mateja Bublić, pomoćnici u nastavi, stručni komunikacijski posrednici, učenici

NAČIN REALIZACIJE

 • pomoćnici u nastavi
 • pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, suradnja s učiteljima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika
 • stručni komunikacijski posrednici
 • pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, suradnja s učiteljima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika

VREMENIK

 • tijekom cijele školske godine

TROŠKOVNIK

 • bespovratna sredstva u okviru Europskog socijalnog fonda

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

 • informiranje javnosti i senzibilizacija javnosti/sudionika/lokalne zajednice

 

 
TražilicaKalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Oglasna ploča

Korisne poveznice
e-dnevnik

Obrazovne poveznice

Časopisi

Škole prijatelji

Dnevni tisak

Ostale poveznice

preskoči na navigaciju