preskoči na sadržaj
 

Knjižnica: projekti / kurikulum 2020./2021.

 

NAZIV AKTIVNOSTI:

OTON IVEKOVIĆ – SLIKAR HRVATSKE POVIJESTI

CILJEVI:

 • senzibiliziranje učenika za kulturološko, povijesno, domoljubno i estetsko promišljanje umjetničkih sadržaja

NAMJENA:

 • razvijanje istraživačkih sposobnosti i metodologije selekcioniranja podataka u sklopu informacijske pismenosti
 • estetska senzibilizacija te razvijanje likovnih i ostalih umjetničkih sposobnosti učenika

NOSITELJI:

 • učenici nižih i viših razred, učiteljice razredne nastave i školske knjižničarke

NAČIN REALIZACIJE:

 • u školskoj knjižnici

VREMENIK:

 • tijekom školske godine 2020./2021. – prezentacija izložbenog materijala na Dan otvorenih učionica u svibnju 2020.

TROŠKOVNIK:

 • potrošni materijal po potrebi, papiri, ljepila, kartoni

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

 • samovrednovanje kroz izložbu učeničkih radova

 

NAZIV AKTIVNOSTI:

JAGODA TRUHELKA:  – ZLATNI DANCI

CILJEVI:

 • sudjelovanje u nacionalnom projektu Spasimo zaboravljene knjige
 • senzibiliziranje učenika za kulturološko, povijesno, domoljubno i estetsko promišljanje umjetničkih sadržaja
 • razvijanje empatije kroz sjećanja na vlastito djetinjstvo

NAMJENA:

 • razvijanje istraživačkih sposobnosti i metodologije selekcioniranja podataka u sklopu informacijske pismenosti
 • estetska senzibilizacija te razvijanje likovnih, verbalnih i ostalih umjetničkih sposobnosti učenika

NOSITELJI:

 • Mladi knjižničari i školske knjižničarke

NAČIN REALIZACIJE:

 • u školskoj knjižnici i u Kinu Tuškanac

VREMENIK:

 • tijekom školske godine 2020./2021. –izrada skupnog autorskog plakata, izlaganje i prezentacija na književnom domjenku u povodu Noći knjige

TROŠKOVNIK:

 • potrošni materijal po potrebi, papiri, ljepila, kartoni

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

 • samovrednovanje kroz književni domjenak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI:

PRIČAONICA U KNJIŽNICI KAO POTICAJ ČITANJU – BAJKAONICA

CILJEVI:

 • poticanje učenika na kreativno čitanje i pisanje, od ideje do gotove priče kao predloška za likovno i dramsko izražavanje
 • senzibiliziranje učenika za pisanu riječi i kvalitetan odnos prema knjizi i verbalnom izričaju

NAMJENA:

 • razvijanje čitateljskih sposobnosti te razvijanje međusobne komunikacije
 • razvijanje estetskih vrijednosti u pisanom, likovnom i dramskom izričaju

NOSITELJI:

 • učenici i učiteljice prvih i drugih razreda, školske knjižničarke

NAČIN REALIZACIJE:

 • kroz izvannastavne sadržaje  u školskoj knjižnici

VREMENIK:

 • tijekom školske godine 2020./2021.

TROŠKOVNIK:

 • potrošni materijal po potrebi

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

 • međusobna ocjena učeničkih radova i izložba u školskoj knjižnici

NAZIV AKTIVNOSTI:

KNJIŽEVNICIMA U POHODE

CILJEVI:

 • razvijanje navika čitanja iz užitka
 • razvijanje estetskih i moralnih vrijednosti učenika

NAMJENA:

 • razvoj čitateljskih sposobnosti, socijalnih i građanskih kompetencija i kulturnog izražavanja

NOSITELJI:

 • učitelji hrvatskoga jezika, školska knjižničarka Jadranka Jelinić Blagec,  Mali knjižničari, Mladi knjižničari

NAČIN REALIZACIJE:

 • timski rad kroz redovnu  nastavu i izvannastavne aktivnosti

VREMENIK:

 • tijekom školske godine 2020./2021.

TROŠKOVNIK:

 • potrošni materijal po potrebi

NAZIV AKTIVNOSTI:

ČITANJE JE FORA

CILJEVI:

 • poticati interes za čitanje i razvijati čitalačke sposobnosti
 • razvijati sposobnosti slušanja i izražavanja
 • poticati maštu
 • uživati u čaroliji čitanja

NAMJENA:

-pospješiti učenje čitanja i razvijati ljubav prema knjizi; poticati kulturu svakodnevnog čitanja i upoznavati različite vrste knjiga i priča

NOSITELJI:

-učenici i učiteljice trećih i četvrtih razreda, školske knjižničarke

NAČIN REALIZACIJE:

-čitanje, slušanje čitanog, razgovor o doživljajima koje je pobudila pročitana priča, izrada maskote čitateljske skupine, likovne radionice

VREMENIK:

-tijekom školske godine 2020./2021.

TROŠKOVNIK:

 • potrošni materijal po potrebi

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

 • evaluacija kroz razgovor o pročitanom te kroz  izložbe učeničkih radova

NAZIV AKTIVNOSTI:

ČITANJE NAGLAS

CILJEVI:

 • poticati interes za čitanje i razvijanje čitalačkih sposobnosti
 • uživati u čaroliji čitanja
 • poticati maštu

 

NAMJENA:

- razvijati kulturu svakodnevnog čitanja, kulturu govora i interpretativnog kazivanja teksta

NOSITELJI:

-učenici , učitelji hrvatskog  jezika, skupina Mladi knjižničari, školske knjižničarke

NAČIN REALIZACIJE:

-odabir odgovarajućih tekstova, uvježbavanje interpretativnog čitanja i recitiranja

- natjecanje na tri razine: školsko, gradsko (Gradska knjižnica na Starčevićevom trgu) i nacionalno (Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac, Sisak)

VREMENIK:

 • tijekom prvog polugodišta

TROŠKOVNIK:

 • potrošni materijal po potrebi

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

 • natjecanja od školske do nacionalne razine

NAZIV AKTIVNOSTI:

ČAJANKA U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI

CILJEVI:

 • poticati interes za čitanje, slušanje, pričanje i prepričavanje
 • uživati u čaroliji čitanja

NAMJENA:

- razvijati kulturu svakodnevnog  čitanja i upoznavati različite civilizacijske kulture i običaje

- poticati ljubav i razumijevanje prema drugačijem

NOSITELJI:

-učenici i učiteljice razredne nastave, školska knjižničarka  Željka Martan Buhin

NAČIN REALIZACIJE:

-timski rad kroz redovnu nastavu

VREMENIK:

-kroz školsku godinu 2020./2021.

TROŠKOVNIK:

 • potrošni materijal po potrebi

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

 • evaluacija kroz razgovor

NAZIV AKTIVNOSTI:

MUDRI STRANIČNICI

CILJEVI:

 • poticati interes za čitanje i pretraživanje informacija
 • poticati samostalno pretraživanje literature
 • poticati maštu

 

NAMJENA:

- razvijati ljubav prema knjizi i znanju

NOSITELJI:

-učenici petih razreda, skupina Mladi knjižničari, školska knjižničarka Željka Martan Buhin

NAČIN REALIZACIJE:

-izrada straničnika obogaćenih mudrim izrekama i citatima poznatih književnika

VREMENIK:

-kroz školsku godinu 2020./2021.

TROŠKOVNIK:

 • potrošni materijal po potrebi

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

 • vrednovanje kroz izložbu straničnika na kraju školske godine

NAZIV AKTIVNOSTI:

ŠKOLSKA KNJIŽNICA

CILJEVI:

 • I-IV razredi – razvijanje čitalačke pismenosti
 • V-VIII razredi – razvijanje informacijske pismenosti

NAMJENA:

 • I-IV razredi – poticanje čitanja iz različitih izvora kao temelja obrazovanja, poticanje i razvijanje govornog i pisanog izražavanja
 • V-VIII razredi – razvijanje informacijske pismenosti (pronalaženje, selektiranje, vrednovanje i primjena informacija), poticanje čitanja i procesa učenja kao preduvjete cjeloživotnog obrazovanja

NOSITELJI:

 • učenici, školski knjižničari Jadranka Jelinić  Blagec i Željka Martan Buhin, učitelji, stručna služba, ravnateljica

NAČIN REALIZACIJE:

 • kroz redovnu i izbornu nastavu te izvananastavne aktivnosti i terensku nastavu

VREMENIK:

 • tijekom školske godine 2020./2021.

TROŠKOVNIK:

 • potrošni materijal po potrebi

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

 • izrada plakata i prezentacija; likovni i literarni radovi; promocije, književni susreti; izrada panoa, školska izložba
 • korištenje multimedijalnog materijala pri obradi nastavnog sadržaja

NAZIV AKTIVNOSTI:

MLADI KNJIŽNIČARI

CILJEVI:

 • senzibiliziranje učenika za književni korpus i estetsku dimenziju djela i prostora knjižnice; razvijanje čitateljskih navika

NAMJENA:

 • promicanje kritičkog mišljenja i vlastitih stavova  o čitanju

NOSITELJI:

 •  učenici viših razreda, učitelji i knjižničari Jadranka Jelinić Blagec i Željka Martan Buhin

NAČIN REALIZACIJE:

 • u školskoj knjižnici i u narodnoj knjižnici

VREMENIK:

 • tijekom školske godine 2020./2021.

TROŠKOVNIK:

 • potrošni materijal po potrebi

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

 • (samo)vrednovanje  sa svrhom poboljšanja nastave i osobne kulture

NAZIV AKTIVNOSTI:

WEB SKUPINA

CILJEVI:

 • uređivanje i ažuriranje web stranice; pretraživanje web-a i vrednovanje relevantnih informacija, predstavljanje škole na društvenim mrežama

NAMJENA:

 • usvajanje znanja, vještine i strategije rada na računalu i pisanje vijesti i izvješća

NOSITELJI:

 • učenici i školska knjižničarka  Željka Martan Buhin u suradnji s učiteljima i ravnateljicom

NAČIN REALIZACIJE:

 • individualizirani pristup, prilagodba programa i primjena metodičko-didaktičkih aktivnosti prilagođenih potrebama učenika

VREMENIK:

 • 1 sat tjedno tijekom školske godine 2020./2021.

TROŠKOVNIK:

 • potrošni materijal

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

 • redovito praćenje, opisno ocjenjivanje, evaluacija projekata (dinamična i pismena – anketa); poticanje učenika za daljnji rad i napredovanje, prezentacije i projekti na web stranici

NAZIV AKTIVNOSTI:

Lude dvadesete – prije sto godina!

CILJEVI:

 • razvijanje perceptivnih mogućnosti te recipiranje kulturološkog, socijalnog i povijesnog konteksta Hrvatske na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće
 • pretraživanje referentne zbirke i citiranje izvora (KIP)
 • Upoznati učenike s osnovnim pravilima citiranja referentnih izvora

NAMJENA:

 • usvajanje znanja, vještine i strategije rada na računalu i pisanje vijesti i izvješća

NOSITELJI:

 • učenici osmih razreda, školska knjižničarka Jadranka Jelinić Blagec

NAČIN REALIZACIJE:

 • Prezentacija Power Pointa u učionicama (zbog epidemioloških razloga)

VREMENIK:

 • tijekom školske godine

TROŠKOVNIK:

 • nema troškova – elektronička obrada sadržaja

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

 • samovrednovanje kroz nastavu povijesti osmih razreda (S. Štritof) te kroz PP na elektroničkoj platformi škole

NAZIV AKTIVNOSTI:

Mudrositnice iz mjeseca u mjesec

CILJEVI:

 • razvijanje emocionalne i socijalne inteligencije te komunikacijskih vještina
 • Razvijanje likovnog i verbalnog kreativnog izražavanaj svojih osjećaja
 • Odgoj za općeljudske vrijednosti

NAMJENA:

 • razvijanje istraživačkih sposobnosti
 • estetska senzibilizacija te razvijanje čitalačkih, likovnih i ostalih umjetničkih sposobnosti učenika

NOSITELJI:

 • Grupa mladih knjižničara 4.a razreda, školska knjižničarka Jadranka Jelinić Blagec

NAČIN REALIZACIJE:

 • izrada plakata i prezentacija na školskoj web stranici

VREMENIK:

 • tematska podjela po mjesecima tijekom školske godine

TROŠKOVNIK:

 • pet velikih papira u boji, flomasteri ljepilo

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

 • : samovrednovanje te prezentacija likovnih i literarnih uradaka u 4.a razredu  te pojedinačnih kreativnih uradaka na razini škole elektroničkim putem (školski mail i školski web)

 

 

TražilicaKalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Oglasna ploča

Korisne poveznice
e-dnevnik

Obrazovne poveznice

Časopisi

Škole prijatelji

Dnevni tisak

Ostale poveznice

preskoči na navigaciju